ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας www.mikoterapia.bg

Η δημοσιευμένες εδώ πληροφορίες περιλαμβάνουν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας http://mikoterapiagreek.dev („Η ιστοσελίδα”) της εταιρείας „Σύλλογος περί θεραπευτικών μανιταριών Βουλγαρία”, μην κυβερνητική οργάνωση με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: π. Σόφια 1202, οδ. Ροδόπη 68-70, ορ.2, Εν. Αριθ. Αναγν.: 176471486 („Η εταιρεία”). Κάθε χρήση της ιστοσελίδας αυτής θα θεωρείται συναίνεση του χρήστη για την αποδοχή των παρόντων όρων.

Περιεχόμενο

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΑ, ΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ Ή ΆΛΛΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΤΕΣΤΣ, ΙΑΤΡΟΥΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΓΝΩΜΕΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥΣ.

Σε περίπτωση, που ο χρήστης έχει απορίες για την ποιότητα της ιστοσελίδας σε σχέση με το περιεχόμενο ή την αξιοπιστία της, ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εάν παρ΄όλες αυτές τις επιφυλάξεις συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, η ευθύνη για την απόφαση αυτή είναι εξ ολοκλήρου του χρήστη.
Κανένα μέρος αυτής της ιστοσελίδας δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται ως προσφορά αγοράς, παροχή υπηρεσιών ή σύναψης συβολαίου με οποιοδήποτε αντικείμενο. Αυτή η ιστοσελίδα έχει μόνο πληροφοριακούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες, που βρίσκει ο χρήστης σε αυτήν την ιστοσελίδα ή που του παρουσιάστηκαν μέσω αυτής της ιστοσελίδας έχουν γενικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρούνται συμμερισμένες με τις προσωπικές ανάγκες ή τις ειδικές περιστάσεις του χρήστη.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που παρουσιάζει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα είναι συνδεδεμένες με τη μυκητοθεραπεία, συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο στην καταπολέμηση και την αντίσταση στον καρκίνο. Η Εταιρεία παρακολουθεί από κοντά αυτές τις διαδικασίες, επιτεύξεις και τάσεις αλλά δεν μπορεί να εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι πλήρης και έγκυρη.
Η Εταιρεία δεν φέρνει ευθύνη και δεν δίνει οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τις δημοσιευμένες σε αυτήν την ιστοσελίδα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρησιμότητα και την εφαρμογή αυτών των πληροφοριών για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα δημοσιευμένα υλικά παρουσιάζονται μόνο με πληροφοριακό σκοπό σε σχέση με τη προώθηση της αποστολής και των σκοπών του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δε φέρνει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που υπέστησε ο χρήστης σε σχέση με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και/ή με τη χρήση των δημοσιευμένων σε αυτή πληροφοριών.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επικαιροποιεί τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή και οπωσδήποτε βρει για κατάλληλο, χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης των χρηστών για αυτές τις αλλαγές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφικές απεικονίσεις, γραφικές, εμπορικά σήματα, βάση δεδομένων και λογισμικό που είναι ιδιοκτησία ή πιστοποιήθηκαν από την Εταιρεία και είναι προστατευμένοι από τους βουλγάρικους, τους ευρωπαϊκούς και άλλους νόμους και τις συμβάσεις για τα πνευματικά, συγγενικά και άλλα δικαίωματα πάνω στην πνευματική ιδιοκτησία. Η αναπαράσταση του περιεχομένου στο σύνολό του ή εν μέρει μπορεί να γίνει μόνο και μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και/ή των κατόχων της.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί την ύπαρξη ή την απουσία άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο περιεχόμενο των εξωτερικών πηγών, που είναι προσβατές από την ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων και λίνκς.

Περιορισμοί

Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαράσταση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, εν μέρει ή στο σύνολό του, υπό κάθε μορφή και σε κάθε φορέα, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία.

Απαγορεύεται η αποστολή εμπορικών μηνυμάτων, διαφημίσεων προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δημοσιεύθηκαν στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όλες οι ενέγγειες ενάντια στη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα θεωρούνται παράνομες.

Όλα τα δικαιώματα πάνω σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία και ανήκουν στην εταιρεία „Σύλλογος περί θεραπευτικών μανιταριών Βουλγαρία”, καταχωρημένη και ενεργούσα σύμφωνα με τη βουλγάρικη νομοθεσία.

© 2019 Σύλλογος περί θεραπευτικών μανιταριών Βουλγαρία. Όλα τα δικαιώματα είναι καταχωρημένα.