ΓΙΑ ΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Η εταιρεία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»

Μέλη του είναι ιατροί και φυσικοπαθητικοί, καθώς και άνθρωποι με ισχυρά ενδιαφέροντα στον τομέα των φαρμακευτικών μανιταριών.

Σκοποί του Συλλόγου φαρμακευτικών μανιταριών:

1. Η δημιουργία ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της μυκητοθεραπείας / φουγκοθεραπείας.

2. Η διάδοση γνώσεων της μυκητοθεραπείας/φουγκοθεραπείας με σκοπό την πρόληψη, την διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

3. Η συμμετοχή στην επεξεργασία προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του ελλείμματος βασικών θρεπτικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό ως συνέπεια της ανθυγιεινής διατροφής και τρόπου ζωής.

4. Συμβολή στην εφαρμογή της μυκητοθεραπείας / φουγκοθεραπείας.

5. Η αύξηση του επιπέδου των προσόντων των ειδικευόμενων στον τομέα της μυκητοθεραπείας, καθώς και η ενημέρωση του πληθυσμού πάνω στα θέματα που είναι συνδεδεμένα με την μυκητοθεραπεία διαμέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δικών μας εκδόσεων.

6. Απευθείας συμμετοχή σε κάθε είδους διεθνών εκδηλώσεων, που αφορούν την φυσική ιατρική καθώς και την οργάνωση τέτοιων με σκοπό την ανταλαγγή πληροφοριών στον τομέα της φυσικής ιατρικής και μυκητοθεραπείας.

Επικοινωνία :

Σόφια, 1202, οδ. Ροδόπη 68-70, ορ. 2

Επικοινωνία στα ελληνικά : 00359 878 266 996

Φαξ : 00359 2 952 34 49

Η οργάνωση αποδέχεται με ευγνωμοσύνη και εκτιμά κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως του μέγεθους του ποσού της δωρεάς.

Τραπεζικός λογαριασμός για δωρεές της εταιρείας «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»:

Τράπεζα: KBC Bank, IBAN: BG77RZBB91551003345055,
BIC/SWIFT: RZBBBGSF
Διεύθυνση της τράπεζας:: 1606, π. Σόφια, λεωφ. Totleben 5

Η οργάνωση αποδέχεται με ευγνωμοσύνη και εκτιμά κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως του μέγεθους του ποσού της δωρεάς. Τραπεζικός λογαριασμός για δωρεές της εταιρείας «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»:

Τράπεζα KBC Bank, IBAN: BG77RZBB91551003345055, BIC/SWIFT: RZBBBGSF

Διεύθυνση της τράπεζας:: 1606, π. Σόφια, λεωφ. Totleben 5

———————————————————————————————————–

Εταιρεία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»
Απόφαση 1 από την 07.03.2013 της Ε.Υ.. 128/2013 του Πρωτοδικείου Σόφιας
Έδρα/διεύθυνση διοίκησης: 1202 π. Σόφια, περ. Σέρντικα,
οδ. Ροδόπη № 68-70, ορ. 3